el patronat

President

Ajuntament de Torelló

 

Vicepresident

Sr. Joan Salarich Madorell

 

Secretari

Sr. Carles Vidal Riu

 

Vocals

Sr. Joan Colomer Casas

Sr. Enric Casas Salvador

Sr. Gerard Ballana Juvanteny

Sr. Jaume Ordeig Sala

Sr. Antoni Cubí Montanyà