Edició 2018

La malvada guineu ferotge

  18 de novembre | 11:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

LA MALVADA GUINEU FEROTGE
Benjamin Renner i Patrick Imbert. França/Bèlgica. 2017. 80'.