Edició 2018

Les maîtres du ciel | Yügen

  17 de novembre | 18:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

LES MAÎTRES DU CIEL
Anne i Erik Lapied. França. 2018. 68'. 

YÜGEN
Rafael Pease. EUA. 2018. 55'.