Edició 2018

Milà, resistència a la muntanya | Kamchatka bears. Life begins

  24 de novembre | 16:00
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

MILÀ, RESISTÈNCIA A LA MUNTANYA
Fèlix Cortés. Espanya. 2017. 63'. 

KAMCHATKA BEARS. LIFE BEGINS
Irina Zhuravleva. Rússia. 2017. 52'.