Edició 2018

Non Stop

  25 de novembre | 17:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

PROJECCIÓ NON STOP DE PEL·LÍCULES PREMIADES DEL FESTIVAL