Edició 2018

Non Stop

  25 novembre | 17:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló
Edició 2018

PROJECCIÓ NON STOP DE PEL·LÍCULES PREMIADES DEL FESTIVAL