Edició 2018

The meadow of horror | Népal, par delà les nauges

  17 de novembre | 21:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

THE MEADOW OF HORROR
Lothar Frenz. Alemanya. 2017. 48'. 

NÉPAL, PAR DELÀ LES NUAGES
Eric Valli. França. 2018. 90'.