Edició 2018

Visita guiada a l'exposició

  21 de novembre | 18:15
  Biblioteca | Biblioteca Dos Rius, Torelló

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ 
PIRINEUS. GLACERES DES DE L'AIRE