Edició 2019

CROC BLANC

  17 de novembre | 11:30
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

CROC BLANC
Alexandre Espigares. França. 2018. 87'