Edició 2019

VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ

  20 de novembre | 18:15
  Biblioteca | Biblioteca Dos Rius, Torelló
 
VISITA GUIADA A L'EXPOSICIÓ 
 
ALS LÍMITS DEL NORD, RECORREGUT VISUAL PER ALASKA I EL YUKON