Edició 2021

L’HORA DEL CONTE

  18 novembre | 18:00
  Biblioteca | Biblioteca Dos Rius, Torelló

BLANC
A càrrec de Gina Clotet, narradora i escriptora.

Sessió gratuïta