Edició 2021

Preinauguració

  10 novembre | 21:00
  Cirvianum | Teatre Cirvianum, Torelló

Preinauguració