Edició 2022

HORA DEL CONTE

  16 de novembre | 18:00
  Biblioteca barri Montserrat | Carrer Núria 91, Torelló

L’HORA DEL CONTE
LA XAMAN, EL CAÇADOR, EL PASTOR, L’HOME QUE VA VIURE MOLTS ANYS I EL NOI QUE NO TENIA RES, SOTA EL CEL DE MONGÒLIA
On no hi ha cap terra més extensa, cap planúria més oberta, cap cel tan generós, cap terra tan llarga, cap gent tan acollidora.
A càrrec de Carles Alcoy, filòleg, traductor i narrador.

Sessió gratuïta