Edició 2022

MOSTRA DE VINS DEL TORELLÓ MOUNTAIN WINES

  12 de novembre | 11:00
  Plaça Nova | Plaça Nova, Torelló

Mostra de vins del Torelló Mountain Wines a la carpa de la Plaça Nova.