Edició 2022

THE STORYLESS LAND | L’ESCAMOT PIRINENC

  12 de novembre | 17:00
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

THE STORYLESS LAND
Mitra Roohimanesh. Iran. 2022. 35’
La Golmah, amb noranta-vuit anys, viu en un poble aïllat a les muntanyes de l’Iran. Malgrat la pobresa i la manca de serveis lluiten per sobreviure en el poble dels seus avantpassats. VOSC

L’ESCAMOT PIRINENC
Felip Solé. Espanya. 2022. 73’
Durant la Guerra Civil d’Espanya es va crear un escamot d’esquí dins el Regiment Pirinenc nº 1 de Catalunya, a les ordres de la Generalitat. VO