bases periodisme

La Fundació Festival de Cinema de Muntanya de Torelló convoca el 15è Premi sobre muntanya i aventura per a articles, cròniques o reportatges publicats i difosos en premsa escrita, ràdio, televisió, portals informatius, webs multimèdia i blogs personals o col·lectius, sota les següents BASES:

 

1. Temes. Els relacionats amb la muntanya, tant en el seu vessant esportiu i divulgatiu com en el social, cultural o científic.

2. Candidats. Podran participar-hi tots els treballs publicats en premsa, emesos per ràdio o televisió, i també els difosos per internet en qualsevol llenguatge (text, foto, àudio vídeo o multimèdia), entre el 16 de setembre de 2018 i el 15 de setembre de 2019.

Els treballs han de ser escrits o enregistrats en qualsevol de les llengües de l’Estat. Cada autor només podrà presentar un màxim de 3 obres.

3. Participació. Per als treballs de premsa, ràdio o televisió l'autor o titular del mitjà on s'han difós haurà de lliurar 3 còpies acompanyades del full d'inscripció.

Per als treballs difosos per internet l'autor o titular del lloc on s'han difós haurà d'enviar un correu amb l'enllaç per accedir-hi a info@torellomountainfilm.cat, i adjuntar-hi també el full d’inscripció.

En cas que els textos escrits o enregistrats no ho siguin en català o castellà, s’hi adjuntarà un arxiu en PDF amb la traducció a un d’aquests idiomes.

4. Tramesa. Els treballs hauran de ser lliurats fins el 20 de setembre de 2019 inclòs. Les obres de premsa, ràdio o televisió s’hauran d’enviar a l’adreça següent:

 

Festival de Cinema de Muntanya

Anselm Clavé, 5. 3r, 2a

08570 Torelló

 

Les obres difoses per mitjans on-line s'han d'enviar a l'adreça i en la forma citats a l'apartat 3.

 

5. Jurat. L’Organització designarà el Jurat qualificador, que estarà format per professionals del món de la comunicació. El veredicte es farà públic dins el mes de novembre.

 

PREMIS

Flor de Neu de plata al millor treball presentat.

 

INFORMACIÓ

Per a la sol·licitud de bases, full d’inscripció o qualsevol altra consulta:

 

Festival de Cinema de Muntanya

C. Anselm Clavé 5, 3r 2a

08570 Torelló

Tel: 93 850 43 21

http: www.torellomountainfilm.cat

e-mail: info@torellomountainfilm.cat