mesures covid-19

#CulturaSegura

 
El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló tindrà lloc complint totes les mesures de seguretat i higiene, segons normativa vigent.
 
 

Mesures per al públic

 
És obligatori
 
• No assistir al festival si es té algun símptoma compatible amb la COVID-19. 
 
• Dur mascareta per accedir a tots els espais del festival.
 
• Mantenir la distància social mínima de 1,5m.
 
• Netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida del Festival. 
I abans i després d’utilitzar els lavabos.
 
• Seguir les instruccions de l'organització en tot moment, tant pel que fa a l'assignació de butaques com a l'ordre en les entrades i sortides del cinema. 
 
 

El Festival recomana

 
• Comprar les entrades en línia. 
 
• Utilitzar els lavabos dels recintes del Festival només si és indispensable.
 
• Seguir el web i xarxes del festival per a possibles actualitzacions dels protocols de seguretat i higiene.