Edició 2021

SWISSWAY TO HEAVEN | THE ICEFALL DOCTOR

  13 novembre | 17:00
  El Casal | Cinema El Casal, Torelló

SWISSWAY TO HEAVEN
Guillaume Broust. França. 2021. 56

Suïssa és un veritable paradís per a l’escalada, i és on va néixer i créixer Cedric Lachat. Ell ens guiarà per l’escalada de dificultat a través de cinc parets icòniques. VOSC  

THE ICEFALL DOCTOR
Sean Burch. EUA. 2021. 53’

Ang Nima i el seu equip exerceixen la professió més perillosa de la terra, estadísticament parlant: equipar amb cordes i escales la gelera del Khumbu, a l’Everest. VOSC