Bases i premis

Bases

 1. TEMES. Tots els relacionats amb la muntanya.
  1. Films de muntanya: alpinisme, expedicions, escalada i excursionisme
  2. Films d’esports de muntanya: espeleologia, esquí, escalada esportiva, parapent, descens de barrancs, caiac, ràfting, aventura i salt BASE
  3. Films de cultura de muntanya: protecció de la natura, flora, fauna i etnografia
 2. Per a la selecció, els films s’hauran d’enviar per e-mail (We Transfer, Vimeo, Dropbox o similar). No s’acceptaran:
  1. Les pel·lícules presentades en altres edicions del Festival ni les realitzades abans de 2022.
  2. Els films en què hagin col·laborat, no importa de quina manera, persones o organismes relacionats amb l’Organització
  3. Els films inacabats
 3. Qualsevol sol·licitud d’admissió d’una pel·lícula es farà amb el formulari d’admissió corresponent, el qual haurà d’estar en poder de l’Organització abans de l'1 de setembre de cada any. Aquesta sol·licitud haurà d’anar acompanyada almenys per una fotografia representativa del film per al catàleg del festival. L’Organització es reserva el dret de no acceptar els films que no compleixin amb les condicions legals exigides pel Festival.
 4. Les pel·lícules que no es presentin parlades o subtitulades en català o espanyol hauran d’anar acompanyades de la llista de subtítols amb timecode en anglès o francès
 5. L’Organització designarà el Comitè de Selecció, única autoritat per acceptar o rebutjar les pel·lícules. N’estaran exclosos:
  1. Els films mancats de qualitat artística o tècnica suficient
  2. Els films publicitaris
  3. Els films que no responguin al reglament del Festival
 6. En cas que l’obra sigui seleccionada per a la projecció pública, s’haurà d’enviar una còpia en qualsevol dels formats següents:
  • Vídeo HD .mp4, àudio aac
  • Vídeo HD .mov, àudio aac
 7. L’Organització designarà el Jurat qualificador dels films. Les votacions del Jurat seran secretes i les decisions s’adoptaran per majoria de vots, segons el seu reglament privat. El veredicte és irrevocable.
 8. La projecció dels films tindrà lloc en l’ordre i segons els criteris lliurament establerts per l’Organització.
 9. El format de projecció serà presencial (en un dels dos recintes del Festival).
 10. Si la pel·lícula és admesa a competició, la còpia presentada a la selecció passarà a formar part de l’arxiu històric del Festival i podrà ser utilitzada com a consulta interna o com a promoció del Festival. Un cop finalitzat el Festival, els films premiats podran ser exhibits per l’organització en iniciatives culturals, sempre sense ànim de lucre i fent menció dels premis obtinguts.
Tramesa
 1. Els films hauran d’estar en poder de l’Organització abans de l’1 de setembre de cada any, i s’hauran d’enviar adjuntats al formulari d’inscripció a bé a:
  info@torellomountainfilm.cat
 2. La participació en el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló comporta l’acceptació plena d’aquestes bases i la renúncia a qualsevol reclamació legal, i l’Organització serà l’única facultada per resoldre els casos no previstos.

* El participant garanteix que és propietari exclusiu dels drets d’explotació del film i que respondrà per qualsevol reclamació que en matèria de drets d’autor es puguin iniciar, exonerant de qualsevol responsabilitat l’Organització del Festival.
Així mateix, manifesta que ha obtingut l’autorització corresponent d’aquelles persones o entitats que ostentin drets sobre la música, imatges o altre tipus de propietat intel•lectual que aparegui al film.

*El participant, en el supòsit que sigui premiat, autoritza expressament als organitzadors la reproducció i utilització publicitària de la seva imatge i la difusió del seu nom i cognoms en qualsevol activitat publicitària i/o promocional relacionada  amb el Festival, sense dret de remuneració a excepció del premi.
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, el participant accepta que les seves dades personals, així com aquelles que puguin ser facilitades en el futur, siguin recollides i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Festival Cinema de Muntanya de Torelló, amb domicili al carrer Anselm Clavé núm. 5, 3r 2a; 08570 Torelló. Les dades esmentades han estat recollides per la citada entitat per a finalitats relacionades amb la promoció i publicitat del Festival.

El Titular podrà exercitar els drets reconeguts en la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit que podrà dirigir a la seu social de l’Entitat Fundació Festival Cinema de Muntanya de Torelló a l’adreça indicada. Per a qualsevol consulta relacionada amb els drets referits, l’afectat pot trucar al telèfon gratuït 900 22 22 33.

 

 

Premis

 

Gran Premi "VILA de TORELLÓ"

Flor de Neu d’or i 3.000 euros al millor film.

Premi BBVA

Flor de Neu de plata i 1.200 euros al millor film de muntanya.

Premi GrandValira

Flor de Neu de plata i 1.200 euros al millor film d’esports de muntanya.

Premi Quadpack Foundation

Flor de neu de plata i 1.200 euros al millor film de cultura de muntanya.

 

 

Premis especials

 

Premi BOREAL

Flor de Neu de plata al millor guió.

Premi FEEC

Flor de Neu de plata a la millor fotografia.

Premi Cervesa del Montseny

Flor de Neu de plata, al millor film per votació del públic, de la secció +Xtrem de curts d'esports de muntanya.

Premi Mountain Wilderness

Premi Mountain Wilderness al film que millor ressalti la defensa dels espais naturals.

 

*Qualsevol dels premis pot declarar-se desert en cas que els films presentats no reuneixin les condicions de qualitat exigibles. Al mateix temps el Jurat pot atorgar accèssits o mencions especials a part dels premis abans esmentats. Un mateix film només podrà obtenir un dels premis establerts, excepte els premis especials que són compatibles amb els altres premis.