Edició 2022

HORA DEL CONTE

  17 de novembre | 18:00
  Biblioteca barri Montserrat | Carrer Núria 91, Torelló

L’HORA DEL CONTE
TRESORS ORIENTALS QUE S’ESCOLTEN AQUÍ I ALLÀ
Contes de les terres de Mongòlia i dels seus habitants. De les valls als turons. Del desert als llacs i a la vista o amagats.
A càrrec de Susagna Navó, actriu, narradora i costurera de formació.

Sessió gratuïta