2021 Edition

CONFERENCE

  16 November | 19:00
  Library | Biblioteca Dos Rius, Torelló

L’ANTÀRTIDA: MÉS ENLLÀ DE L’HORITZÓ
By Conxita Ávila, marine biologist and researcher.